Priser i: 

Välkommen till Nordic Attitude!

Vi startade upp verksamheten år 2013 med målsättningen att erbjuda ett modernt och nyskapande sortiment. Vår verksamhet kommer att genomsyras av detta tänk, men viktigt att påpeka är att vi ser denna målsättning som en långsiktig utmaning för att kunna säkerställa ett kvalitativt utbud. Vi har därför valt att påbörja denna resa i en relativt liten skala, och helt enkelt startat med de förutsättningar som finns i dagsläget.

I vårt sortiment så har vi valt att nischa in oss på några få områden, något som också kommer att bli tydligare i framtiden. Vi har inte för avsikt att bli en allt-i-allo-butik, utan kommer i stället att fokusera på några områden och ur dessa plocka fram det bästa.

Framför allt så kommer vi att fokusera på kläder, detta då kläder fyller en viktig funktion i människors liv. Redan nu så kan vi erbjuda en mängd enklare tröjor med en snygg och modern design och vi kommer kontinuerligt att plocka in diverse plagg som vi tycker platsar i vårt sortiment.

Vi kommer även att fokusera på bra musikaliska produktioner inom olika genrers, men främst inom hardcore och dess intilliggande genrers. I vårt musikaliska sortiment så återfinns, utöver hardcore, även metal, rock, ballader, rap och så vidare. I övrigt så kommer vi även att ta in andra produkter som vi anser passa ihop med det övriga sortimentet. Vi vill även klargöra att vi inte nödvändigtvis ställer oss bakom det budskap som produkterna i vårt sortiment kan tänkas förmedla.

Slutligen så hoppas vi att den kunskap och den servicekänsla som vi besitter skall skapa en nöjd kundkrets, en kundkrets som tillsammans med oss vill utveckla och skapa en medveten nordisk attityd.